Бүтээгдэхүүнүүд

Тайлбар

Барааны код: USWN810B
Барааны нэр: Өөр дээрээ мэдрэгчтэй писсуар
Усны даралт: 0,1МПа - 0,75МПа
Ус зарцуулалт: 1,2 - 1,9л
Бохирын гаргалгаа: Доошоо
Мэдрэх зай: 600мм дотор
Төрөл:

USWN810B - Баттерей

USWN810BE - 220В

USWN810BW - ECOPOWER

Технологиуд

  • Cefiontect
  • Ecopower
  • Reduce the water
  • TOTO GREEN CHALLANGE

Бүтээгдэхүүн