Шүүгээ

Өвөрмөц хэлбэр дүрс, чанар сайтай угаалтуур, шүүгээ нь ванны өрөөг онцгой мэдрэмжээр дүүргэх бөгөөд та өөрийн гэсэн тайзыг ванны өрөөндөө бий болгож болно.