Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан бүтээгдэхүүн

Техник технологийн дэвшилийн энэ эрин үед ариун цэврийн өрөө ч мөн адил ухаалаг хялбарчилсан технологийг өөртөө агуулах болсон. ТОТО-н бас нэг давуу тал нь нийгмийн эмзэг давхарга мөн ахмад настан, тахир дутуу иргэдийг анхааран тэдэнд зориулсан тусгай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэдэг.