Усны урсгал суултуурын дотор ханаар тойрог маягаар эргэлдэж доошлохдоо дуу чимээ гаргахгүй бөгөөд цэвэрлэгээг маш өндөр үр дүнтэй хийдэг.