Усны урсгалаар эрчим хүч үүсгэх ба энэхүү эрчим нь хураагуурт хадгалагдаж автомат холигчийн үйл ажиллагааг тогтмол хангах эх үүсвэр болдог. Тиймээс тогонд залгах юмуу, зай хураагуур ашиглах шаардлагагүй ба эрчим хүчийг хэмнэж, байгальд хор нөлөө үзүүлэхгүй давуу талтай. .